O firmie

Zdobyte długoletnie doświadczenie zawodowe i nowoczesny sprzęt pozwalają nam na profesjonalną obsługę i krótkie terminy realizacji prac.

Świadczymy pełen zakres usług geodezyjnych dla klientów indywidualnych, firm i instytucji. Nasze usługi świadczymy na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu piotrkowskiego, jak również na terenie powiatów ościennych.

Oferujemy umowne ceny, krótkie terminy realizacji i dojazd do klienta. Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonywania prac geodezyjnych.

Oferta

  • Mapy d/c projektowych czyli opracowanie kartograficzne obejmujące przygotowanie aktualnych map sytuacyjno-wysokościowych niezbędnych do wykonania projektu budowlanego.
  • Mapy d/c prawnych służące do regulacji stanów prawnych nieruchomości i do dokonywania czynności prawnych (np. założenie księgi wieczystej).
  • Podziały nieruchomości polegające na podziale jednej większej działki na dwie lub kilka mniejszych.
  • Rozgraniczenia nieruchomości czyli proceduralne ustalenie przebiegu granic pomiędzy nieruchomościami .Jest to szereg czynności m.in. określenie położenia punktów granicznych łączących je linii granicznych oraz sporządzenie stosownej dokumentacji.
  • Wznowienie granic polegające na odnalezieniu na podstawie dowodów w postaci znaków i śladów granicznych oraz stosownych dokumentów istniejącej i obowiązującej linii granicznej oraz zaznaczenie jej na gruncie odpowiednimi znakami granicznymi. Czynność tą wykonuje geodeta uprawniony na zlecenie właściciela działki.
  • Wytyczenie budynku wyznaczenie na gruncie wszystkich charakterystycznych punktów budynku na podstawie projektu budowlanego.
  • Wytyczenie sieci i przyłączy służy przestrzennemu usytuowaniu tych obiektów zgodnie z projektem budowlanym w terenie , a w szczególności zachowaniu przewidzianego w projekcie położenia wyznaczonych obiektów względem obiektów istniejących i granic nieruchomości.
  • Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna budynków i sieci uzbrojenia terenu polega na zebraniu aktualnych danych w terenie o przestrzennym rozmieszczeniu tych elementów zagospodarowania działki i naniesieniu ich na mapę zasadniczą .Mapa jest niezbędna przed oddaniem budynków i sieci do użytkowania.
  • Inne prace geodezyjne i kartograficzne.

Zapraszamy do współpracy firmy projektowe, budowlane i inne oraz inwestorów prywatnych.

Kontakt